USA Cheesecake

INGREDIENTI    
Latte g 3.000
JOYQUICK WHITE CHOCOLATE g 1.200
JOYGELATO CHEESECAKE g 200
TOTALE g 4.400
RICETTA VARIEGATO ALLA PAPRIKA:    
JOYCREAM WHITE g 1.000
Paprika g 3

Miscelare il latte scaldato a 70°C con tutti gli altri ingredienti, mixare con mixer ad immersione e mantecare. Variegare con il variegato alla paprika e con JOYFRUIT CASSIS. Decorare con DOBLA Blueberry 77449.